Latest Posts

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

Default-fa

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند ، جهت اطلاع از آماده سازی پروپزال پایان نامه خود صرفاً به سایت امور پایان نامه ها مراجعه نموده و از طریق سامانه پروپزال خود را ثبت نمایند و از مراجعه حضوری…
Read more

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری سمینار و پایان نامه اخذ نموده اند

دانشجویانی که در ترم جاری سمینار و پایان نامه اخذ نموده اند فایل پیوست را دانلود نموده و و بر اساس ظرفیت خالی اساتید نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام نمایند. ظرفیت اساتید, ایمیل جهت ارتباط و روز حضور اساتید…
Read more