تمرین محاسبات عددی پیشرفته

تمرین محاسبات عددی پیشرفته بخش آنالیز خطا و معادلات غیر خطی Ex 1

در پروژه سوم گام زمانی را با توجه به آنالیز خطا برای تعداد ۱۰۰ نقطه باید مد نظر قرار دهید.

ارسال شده در اطلاعيه هاي اساتيد | دیدگاه‌ها خاموش

جزوه مکانیک محیط پیوسته

جزوه مکانیک محیط پیوسته را از فایل زیر دانلود کنید، پسورد فایل شماره کلاس شما می باشد(۹۳/۹/۲۱)

دانلود

ارسال شده در اطلاعيه هاي اساتيد | دیدگاه‌ها خاموش

تمرین محاسبات عددی پیشرفته

تمرین محاسبات عددی پیشرفته بخش آنالیز خطا، زمان تحویل ۲۵ آذرDoc1

 

ارسال شده در اطلاعيه هاي اساتيد | دیدگاه‌ها خاموش

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پردیس علوم و تحقیقات دماوند

new e_arshad_1388جهت انجام امور فارغ التحصیلی قبل از مراجعه به واحد با شماره تماس ۷۶۳۰۱۲۲۵ الی ۷۶۳۰۱۲۳۰ و داخلی ۲۳۱۵ و ۲۳۱۶ تماس گرفته و پس از هماهنگی با کارشناسان تحصیلات تکمیلی و تعیین زمان مراجعه، با به همراه داشتن ریز نمرات کارشناسی و صورتجلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد اقدام نمایید. لازم به ذکر است با توجه به حجم امور مربوطه در صورت عدم تعیین وقت قبلی اقدامات لازم به منظور تسویه حساب امکانپذیر نمی باشد.

ارسال شده در اطلاعيه هاي دانشگاه | دیدگاه‌ها خاموش

سری اول تا سوم تمرین های درس ترمودینامیک پیشرفته دکتر اسماعیل پور

new سری اول تا سوم تمرین های درس ترمودینامیک پیشرفته دکتر اسماعیل پور دانلود

ارسال شده در اطلاعيه هاي اساتيد | دیدگاه‌ها خاموش

تمرین ترمودینامیک ۲ سری سوم

ترمودینامیک ۲، تمرینات فصل یازده سری سوم Doc2

ارسال شده در اطلاعيه هاي اساتيد | دیدگاه‌ها خاموش

پروژه اول درس محاسبات عددی پیشرفته و تمرین ترمودینامیک ۲

محاسبات عددی پشرقته: فایل شامل مقادیر ضرایب برای ۴۱ نقطه میشود. Coeffs

گزارش شامل کد و خروجی برنامه باید باشد.(تاریح تحویل ۴ آذر)

ترمودینامیک ۲، تمرینات فصل یازده سری دوم Doc1

ارسال شده در اطلاعيه هاي اساتيد | دیدگاه‌ها خاموش